Autora

BLOG AUTORA

María Berini Pita da Veiga (A Coruña, 1989) é licenciada en Dereito e graduada en Educación Primaria, especialidade Educación Física.

Desde o ano 2009 traballa como adestradora de tenis, feito a raíz do cal uns anos despois vincula definitivamento o seu sino profesional cara o ensino, abandonando a avogacía e xurdindo oportunidades máis aló do puramente deportivo, en centros educativos a nivel extraescolar e campamentos de verán. Xornadas con colectivos de persoas con discapacidade física e intelectual e colaboracións como mestra no centro de formación Violetas de Cáritas A Coruña destinado a persoas en risco de exclusión social completan o seu perfil docente.

As súas paixóns, o deporte e as humanidades, ocupan a meirande parte do seu tempo de lecer: viaxes e excursións, tempos de lectura e escritura, ou adestramentos e torneos debuxan o seu día a día.

Contacto: mariaberini@gmail.com

– 

María Berini Pita da Veiga (A Coruña, 1989) es licenciada en Derecho y graduada en Educación Primaria, especialidad Educación Física.
Desde el año 2009 trabaja como profesora de tenis, hecho a raíz del cual unos años después vincula definitivamente su carrera profesional hacia la docencia, abandonando la abogacía y surgiendo oportunidades más allá de lo puramente deportivo, en centros educativos a nivel extraescolar y campamentos de verano. Clinics con colectivos de personas con discapacidad y colaboraciones como maestra en el centro de formación Violetas de Cáritas A Coruña destinado a personas en riesgo de exclusión social completan su perfil docente.
Sus pasiones, el deporte y las humanidades, ocupan la mayor parte de su tiempo libre: viajes y excursiones, tiempos de lectura y escritura, o entrenamientos y torneos dibujan su día a día.
Contacto: mariaberini@gmail.com
Anuncios