Autora

BLOG AUTORA

María Berini Pita da Veiga (A Coruña, 1989) é licenciada en Dereito e, actualmente, amplía os seus estudos co Grao en Educación Primaria, especialidade Educación Física.

Desde o ano 2009 traballa como adestradora de tenis, feito a raíz do cal uns anos despois vincula definitivamento o seu sino profesional cara o ensino, abandonando a avogacía e xurdindo oportunidades máis aló do puramente deportivo, en centros educativos a nivel extraescolar e campamentos de verán. Xornadas con colectivos de persoas con discapacidade física e intelectual e colaboracións como mestra no centro de formación Violetas de Cáritas A Coruña destinado a persoas en risco de exclusión social completan o seu perfil docente.

As súas paixóns, o deporte e as humanidades, ocupan a meirande parte do seu tempo de lecer: viaxes e excursións, tempos de lectura e escritura, ou adestramentos e torneos debuxan o seu día a día.

Contacto: mariaberini@gmail.com

– 

María Berini Pita da Veiga (A Coruña, 1989) es licenciada en Derecho y, actualmente, amplía sus estudios con el Grado en Educación Primaria, especialidad Educación Física.
Desde el año 2009 trabaja como profesora de tenis, hecho a raíz del cual unos años después vincula definitivamente su carrera profesional hacia la docencia, abandonando la abogacía y surgiendo oportunidades más allá de lo puramente deportivo, en centros educativos a nivel extraescolar y campamentos de verano. Clinics con colectivos de personas con discapacidad y colaboraciones como maestra en el centro de formación Violetas de Cáritas A Coruña destinado a personas en riesgo de exclusión social completan su perfil docente.
Sus pasiones, el deporte y las humanidades, ocupan la mayor parte de su tiempo libre: viajes y excursiones, tiempos de lectura y escritura, o entrenamientos y torneos dibujan su día a día.
Contacto: mariaberini@gmail.com
Anuncios